SEVDALARIN DIYARI
Başlığı Görüntüle
SEVDALARIN DIYARI » (¯`·._.· Sevdalarin Diyarina ·._.·´¯) » Körfezli Gençler
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Kuranla Yenilenme
gunahkarussaki
Caminin Dirilişi
Vahiyle Yıkanmayan Şeytanla Dans Eder
Bizi yeryüzüne gönderen Rabbim, sapıtmamamız için elçileriyle sürekli uyarmış ve kitaplarıyla en güzel ve doğru yolu göstermiş. Ne kadar hamd etsek verdiği bütün nimetlerinin karşılığı değildir. Bize en güzel önderlik yapmış olan Peygamberimiz Hz. Muhammed;e sav. Salâvatların en güzeli Rabbimizin dilediği kadar olsun.
Kitabını gönderdin rabbim tam anlamak için okumuyoruz affına sığınırım. Kendimize şekil vermek için şeytanın vesveseleriyle biçimlenmiş ses notalarını takip ediyoruz. Do-demokrasi-deyip güçlümüz, çoğunluğumuz az da olsa doğru da düşünenlerimizi ezmeye çalışıyoruz. Kitabındaki doğruluğu tarif eden ayetlerden haberimiz olmaması için inanmayanların çalışıyor; inananların içinden de ermiş yobazların, olgun yobazların uzaklaştırıyor. Resulüne bile vermediğin hidayete erdirme yetkisi kendi ellerindeymiş, senin kitabını anlamak için okursak sapıtırmışız diyerek senin kitabından uzaklaştırıyor olgun yobazların.
Re-realist(Gerçekçi)- olalım düşüncesiyle kendi yalanlarına delil buluyorlar da, senin kitabındaki hakikatlere göz yumup şeytanın verdiği vesveselerle uydurdukları hikâyelerle bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Sayısız ayetlerinden bize yetecek kadarını Kitabınla bildirdin ama anlamadan huzuruna geleceğiz ve ;Kitabın ne? Sorusuna ne yüzle Kuran diyebileceğiz? Affet bizi Rabbim.
Mi-mizanımız-terazimiz senin kanunların ve ölçülerin olmadı; çünkü Kitabını anlayarak okumadık hiç. Hükümlerinden haberimiz olmadığı için işlerimiz hep ters gidiyor yine de akıllanmıyoruz. Merhamet et, aklımızı başımıza devşir ve senin ölçülerine göre çalıştır kafamızı. Kitabını anlayarak okuma aşkı ver Rabbim Rauf Allah.
Fa-faiz bataklığına düşünce heybemiz dolacak sanıyoruz. Kitabını anlamış olsaydık hiç yaklaşmazdık faize; Kitabını okusaydık anlamak için nefsimizi koruyabilecek kadar akıl verdin, şükürler olsun= Vehhab Allah! Cc.
Sol-bizim sağlıklı olmamız için-hem bedenen, hem toplumsal olarak-ibadetlerini emrettin ve hikmetlerini kitabında bildirdin, yeterince okuyup anlayamadık. Şeytanın düşmanımız olduğunu bildirdiğin halde işlerimizi çoğunu sağdan yapmamızı uygulayarak gösteren Resulünü bırakıp soldan şeytanın yolunu takip ediyoruz. Nedeni Resulünün bizim için güzel örnek olduğunu anlatan kitabından yeterince haberimiz yok. Affına sığınıyorum Afüv Allah cc.
Lâ-;Lâ ilahe; diyerek senin değer verdiklerinden başkasını aklımızdan, gönlümüzden sileceğimiz yerde-Lâiklik diyerek senin kitabını gündemden çıkardı güya akıllılarımız; farkında olmadan olgun yobazlarımız da onlara hizmet ediyor düşünceleriyle. Senin değer verdiklerine göre ölçüp biçebilmemiz için kitabını gönderdin ama kafamızı şeytanların vesveseleriyle oluşmuş kitaplarla doldurduk; gönlümüze şeytanın askerlerini yerleştirdik. Kafamızı ve gönlümüzü temizleyebilmek için yeterince;Lâ ilahe; diyemiyoruz. Senin tüm isimlerinden, sevdiklerinden ve sevmediklerinden kitabını okumadığımızdan haberdar değiliz. O nedenle ne kadar kâlp temizliği çalışması yapsakta seni ve değerlerini kitabından yerleştirmediğimiz için bekçisiz eve giren hırsız gibi şeytanlar şöyle veya böyle kalbimizi sensizlerle dolduruyor. Basiretimizi aç, nefsimizle baş başa bırakma, kitabını anlayaraktan okuma gibi hayırlı meşguliyetler ver Rabbim Allah cc. Aziz ve Hâkim sensin Allah;ım cc.
Si-siyaset deyip hatalarımızın üstüne birbirimizi kandırma örtüleri örttük. Resullerinin hayatlarından kitabında bildirdiklerin gibi haberdar olmadık; ya ekledikte ekledik veya çıkardıkta çıkardık. Şeytanın verdiği vesveselerle çok akıllı hareketler gibi gözüken davranışlar sergileyerek hem çevremizi hem bilakis kendimizi kandırdık. Şeytanın notalarıyla deccalizme-tağutun izine dönüş yaptık. Rabbimizin bildirdiği şekilde doğru diyemedik-do-do-do- dedik. Ğafurur rahimsin, gerçek tövbe nasip et ya Rabbi Tevvabürrahimsin Allah;ım cc.
Hac suresi 52.Ayet ;(Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi âyetlerini (lafız ve mana bakımından) sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.; Peygamberlerinin bile dileklerine vesvese katmaya kalkışan şeytan-Rabbimiz peygamberleri korur- âlimlerimizin dileklerine rahatlıkla vesvese karıştırabilir. Şeytana niçin müsaade edermiş Rabbimiz? Cevabı işte: Hac suresi 53.ayet ;(Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir deneme (vesilesi) yapsın. Zalimler, gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.; İlim verilen inananlarımızı da Rabbimiz korusa ve onları da dosdoğru yola yöneltse olmaz mıydı dersek cevabı işte: Hac suresi 54. Ayet ;Bir de, kendilerine ilim verilenler., onun (Kur'an'ın) hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir.; Allah;ım demek sana gerçekten güvenen ve bu imanla kitabını anlayarak okuyanları koruyacağını ve dosdoğru yola yönelteceğini söylüyorsun. Âmennâ ve saddeknâ. Ne güzel açıklamışsın Rabbim. Bu ayetlerine rağmen kalbinin hannes duvarına dayanıp vesvese veren şeytana kulak verip bu günahkâr kuluna-gelen vesveselerle- cevap vermeyi düşünenlere de merhamet et ve şeytanlarına fırsat verme ya Rabbi. cc. Şeytanlardan kurtuluş yolu ayetin içinde gösterilmiş: Sürekli vahiyle yıkanmalıyız. Cemaat halinde yaptığımız zikirleri gözden geçirmeli ve her cüzde geçen Allah;ın isimleri zikredilmeli -zikredilmeyecekse neden bildirilmiş- sevdiğin, sevmediğin davranışları anlatan ayetlerin okunmalı zikir anında. De ki dediğin ayetlerinden haberdar edilmeli zikir anında cemaat. Ey insanlar, ey müminler, ey ehli kitap, ey İsrail oğulları gibi hitap ettiğin ayetlerden haberdar edilmeli zikir anında cemaat. Allah;ım cc. Sen hitap etmişsin biz gizliyoruz, duyurmuyoruz affet bizi ve inşallah izin verirsen şimdiden sonra duyuracağız zikir anında da. Bize güç kuvvet ve çevre ver ya Rabbi. Her şeye Kadir olan sensin ya Rabbi. Bundan sonra zikir meclislerimizde müşrikler gibi el çırpmayacağız, ıslık çalmayacağız, Kuranın, zikrin anlaşılmasın diye çeşitli sesler çıkarıp şeytanlarla dans etmeyeceğiz. Enfal suresi 35.Ayet "Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!" Senin nur çeşmen olan vahyinle, kitabınla yıkanacağız ya Rabbi.. Esselamün aleyküm.
Düzenleyen gunahkarussaki Düzenleme Tarihi: 26/10/2014
 
Atlanılacak Forum:
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Kuranla Yenilenmeye Devam Körfezli Gençler 1 21/11/2014