SEVDALARIN DIYARI
Başlığı Görüntüle
SEVDALARIN DIYARI » (¯`·._.· Sevdalarin Diyarina ·._.·´¯) » Körfezli Gençler
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Birliği Sağlama Yolu
gunahkarussaki
Caminin Dirilişi İlavesi 1
Dünyada Birliğimizi Sağlamak için
Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazıyı yazmama neden olan bir rüyamdır. Rüyamda bütün dünya Müslümanları toplanmışlar ve bir başkan seçeceklermiş kendilerine. Ben de oradaydım. Beni seçmeleri için sağ elimin yüssük parma-ğına bir altın yüssük taktım ve aday olarak elimi kaldırdım. Seçim işi Çin veya Hindistan taraflarında yapılıyormuş. Sonuçta beni tüm dünyamızın Müslüman-larına Reis seçtiler. Bu arada altın toplamamı ve dağıtmamı söylediler. Ben de altınları nereden alacağım ve nerelere dağıtacağım diye soruyorum. Hiçbir cevap alamadan rüyam bitiyor. İlim Çin de de olsa gidip alınız hadisini düşünerek rüyamın Çin de olması ve Altın söz konusu olması çok uzak bir konuyu dile getireceğime ve buna insanların değer vereceğine işaret saydım ve bu düşün-ceyle birlik ve beraberliğimizi açıklayacak yorumumu yazıyorum.
Bütün dünya Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Dünyada birlik ve be-raberliğimizin olmayışından hareketle birbirimizin ek****, yanlış ve kusurları-mızı çevremizde dile getirmeyelim. Eğer bir mümin kardeşimizin veya cemaatin ek****, yanlış ve kusurlarını görüyorsak bizzat kendilerine en güzel biçimde ayet ve hadisleri kabul edeceği ortamı oluşturarak anlatmalıyız.
Bütün Müslüman kardeşlerim, çevremizde bulunan en büyük âlimlere veya imamlara biat edelim. Eğer alim olarak veya imam olarak gördüğümüz zatlar, kendileri için biz peygamber değiliz o nedenle biat kabul etmiyoruz derlerse; o halde peygamberimiz ümmetine imamlık yaptı,siz de şimdi imamlık ya-pıyorsunuz.Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin yaptıklarını yapmanın sünnet olduğunu bilirsiniz. Peygamberimiz Akabede, Medine de, Hudeybiye de, Mekke de ve hayatı boyunca biat etmek isteyenlerin biatlarını kabul etti.Sizler de sünnetleri yaşayarak biatları kabul ediniz veya o çevrede kendinizi küçük görüyor ve daha büyük alim tanıyorsanız gidelim beraber biat edelim. Bir böl-gedeki kendisine biat edilenler bir yerde toplansınlar ve kendi aralarında bir reis seçip ona biat ederek biatlarını tazelesinler. Sonra bütün bölgelerin biat edilmiş reis imamları ülkelerinin bir yerinde toplanıp aralarından en iyi âlimi seçip bir meclis oluştursunlar. Bu düşüncelerim mevcut hükümetlere isyan için değildir. Çünkü Kuranımızda Allah;a ve Peygambere itaatten sonra ululemre (Yönetici amirlerimize) de itaat etmemiz gerektiğini anlatan ayet vardır. Bütün Müslüman halkı olan ülkelerin reisli imamlar meclisleri İslam Konferansı gibi toplanıp bütün dünya Müslümanlarının sorunlarının çözümünü ayet ve hadislerin ışığı altında aramalı ve yalnız Allah;a cc. Güvendiğimizi dile getirmeliyiz.
Sözünü ettiğim toplantılar, dünyamızda tek İslam devletini sağlayıp maddi teknoloji bakımından en güçlü bir ülkeler ve devletlerimizin orduları oluşturu-lasıya kadar hiçbir ülkeye gizli veya aşikâr savaş açmamalıyız. Dünya insanla-rına tebliğimiz engellenmiyorsa savaşmamalıyız; yoksa ismimiz İslam Barışçı-lığı anlattığı halde düşmanlarımız bizleri terörist olarak ilan ederler dünyaya. Peygamberimiz, devemizi sağlam kazığa bağladıktan sonra tevekkül etmemiz gerektiğini bir sahabesine söylemiştir. Bizler de her şeyi sayılı ve hesaplı yaratan Rabbimize uymalı; kâfirlere bile rızık veren Rahman Allah;ımızın sünnetine uymalı ve çevremizdeki düşmanlarımıza bile iyiliklerde bulunmalıyız. Rabbi yassir, velâtüassir, Rabbi temmim bil hayr. Vesselamünaleyküm.
 
Atlanılacak Forum:
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Hakka Ulaşma Yolu 1 Körfezli Gençler 1 30/11/2015
Camilerimizi Canlandırma Yolu 1 Körfezli Gençler 1 16/11/2015