SEVDALARIN DIYARI
Başlığı Görüntüle
SEVDALARIN DIYARI » (¯`·._.· Sevdalarin Diyarina ·._.·´¯) » Körfezli Gençler
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Kuranın Hikayesi 1
gunahkarussaki
Caminin Dirilişi İlavesi 4

FATİHANIN İNİŞİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sav. Kendisine peygamberlik görevi verileceğini henüz bilemediği bir gün hz. Hatice anamıza;Ya Hatice! Ben bir yerde yalnız kaldığım zaman bir ses işitiyorum. Vallahi bunun bir emir (kötülük) olmasından cidden korkuyorum. Demiş. Bunun üzerine hz. Hatice anamız: -Allah cc. Esirgesin, Cenabı Hakkın sana korkulacak bir şey yapması ihtimali yoktur. Çünkü sen emaneti yerine verirsin. Akrabaya iyilik edersin, sözü doğru söylersin, diye tesellide bulunmuş. Biraz sonra Hz. Ebu Bekir ra. gelmiş. Peygamber sav. Yokmuş. Hz. Hatice ra. anamız Peygamberimizin söylediklerini anlatmış. Hz. Ebubekir ra.;Muhammed;le beraber Varakaya gidin. Demiş. Peygamberimiz gelince Ebu Bekir, elinden tutmuş ve bizi Varakaya götür. Demiş. Peygamberimiz sav. Ebu Bekir;e ra.;kim söyledi? Demiş. Hz. Ebu Bekir: Hatice ra. cevabını vermiş. Bunun üzerine ikisi birlikte Varakaya gitmişler. Hz. Peygamberimiz Varakaya: -Tenhada kaldığım zaman;Ya Muhammed; diye bir ses duyuyorum ve hemen koşup kaçıyorum. Demiş. Varaka ra. : -Bir daha öyle yapma, ses geldiği zaman orada dur, söyleyeceğini dinleyinceye kadar ayrılma, sonra gel söylediklerini bana haber ver. Demiş. Peygamberimiz evine dönmüş, evde yalnız kalınca şöyle bir ses duymuş. (Bu ses Cebrail as;dan gelmiştir.
;Ya Muhammed!; Bunun üzerine Peygamberimiz :-;Lebbeyk: Emrine mutiim; cevabını vermiş. O ses devamla;Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah. De; Diye telkin etmiş.
;Kul 1; deki; Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillahi Rabbilalemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin iyyakenabüdü iyyakenestain ihdines sıratel müstakim sıratellezine enamte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddallin .

1. (Bismillâhirrahmânirrahîm) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna;
gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!
amin. Fatiha suresini sonuna kadar okuduktan sonra Peygamberimiz Varaka;ya kadar gitmiş ve duyduklarını anlatmış. Bunları dinleyen Varaka ra.:-;Müjde Yâ Muhammed, müjde, Ben şahadet ederim, sen Meryem;in oğlu İsa as;ın müjdelediği zatsın. Sen Musa as;ın namusu gibi bir namus üzerindesin ve sen Allah cc. Tarafından gönderilmiş bir Nebi;sin, sen cihada memur olacaksın.; Demiş.
Kaynak: H. Tahsin Emiroğlu;nun yazmış olduğu ESBAB-I NÜZÛL kitabıdır.
 
Atlanılacak Forum:
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Kuranın Kapısı Fatiha’nın Aklıma Düşürdükleri Körfezli Gençler 1 20/02/2016