SEVDALARIN DIYARI
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

Çevrimiçi Üyeler: 0

Toplam Üye Sayısı: 193
En Yeni Üye: vedat
Kur'an-ı Kerim

SEVDALARIN DIYARI

Peygamberler Tarihi

SEYDA HZ SOHBETLERI

HIKMETLI SÖZLER

Bir Murid Seyda Hz.lerin sordu: -Kurban bazı muridlere gelin dergaha gidelim dediğimizde bize günah yapmışız, çekiniyoruz. Seydanın (ks) bizi kovmasından korkuyoruz” diyorlar.Bu konu hakkında ne emredersiniz? Seyda Hz.leri: -Bu fikri, bu düşünceyi şeytan onlara vesvese ediyor.Sadatın yanında günahın kıymeti yoktur. Yeter ki murid günahlarına tevbe etsin, günahta ısrar etmesin, buyurdu. "


Seyda Muhammed Nurani (ks)
 

"Seyda Hazretleri şöyle buyurdu: "Kaza namazlarınızı bir an önce kılınız. Çünkü ahir zamandayız"


Seyda Muhammed Nurani (ks)
 

"Seyda hazretleri şöyle buyurmuştur - Tövbenizi bozmayın. Günah işlememek için Cenab-ı hak'ka verdiğiniz söze sahip çıkın. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur ki " Eğer bir müslüman tövbe edip bozarsa ve bu hali devamlı tekrar ederse sanki Allah (c.c.)'la alay etmiş gibi olur.;

 


Seyda Muhammed Nurani (ks)
 

"Bir murid Seyda Hz.lerine sordu -Kurban, bir mürşit muridin en çok hangi hareketine kızar ? Mubarek: -Sadatlar en çok Fıkha aykırı bir hareket işlendiği zaman çok kızarlar. -Peki kurban Sadatlar bir muridin en çok hangi hareketinden hoşlanırlar? Mubarek: -Bir murid hal ve hareketinde Fıkhı tatbik ettiği zaman sadatlar çok sevinirler. Tabi ki ihlaslı olmak yani gayenin ALLAH olması lazımdır."


Seyda Muhammed Nurani (ks)

 

"Devamlı sıkıntı içinde olan bir mürid bu halinin kalkması için Seyda Hazretlerinden dua isteyince Mübarek: "Devamlı rabıtalı olmaya çalış. Çünkü mürşidin rabıtası müridin sıkıntılarını giderir" Diye buyurdu."


Muhammed Nurani (ks)
 

 

"Bir gün müridlerden biri Seyda Hazretleri’ne namazda sarık takmak için alim olmanın şart olup olmadığını sorunca Mübarek: -Bu sünnet alimlere has bir sünnet değildir.İster alim ister cahil olsun herkesin bu sünneti yerine getirmesi gerekir. Seyda-ı Taği (K.S.) “Namazda sarık takan müridleri gördüğü zaman çok hoşlanır ve onlara meleklerin saflarına benziyorsunuz” derdi. (Not: Örf ve adetlerimizde beyaz sarık Alimlere hastır geri kalanlar ise bayazın dışında ki bir renk takması lazım."


Muhammed Nurani (ks)

 

 

"Seyda Hazretleri bir gün İstanbul’a giderken trafik sıkışıklığı yüzünden ancak yarım saatte Boğaz Köprüsünü geçebildi. Bunun üzerine Seyda Hazretleri : -Bu dünya köprüsünü ancak yarım saatte geçebiliyorsak, ya Mahşer Günü’nde Sırat Köprüsü’nü geçerken halimiz ne olacak ? diye buyurdu."


Seyda Muhammed Nurani (ks)

 

"Seyda Hazretleri sünnet namazlarına çok dikkat eder ve müridleri de bu konuda ikaz ederdi. Hastalığının en şiddetli olduğu dönemlerde bile sünnet namazlarını kılardı. Bizim ise daha çok dikkat etmemiz lazım."


Muhammed Nurani(ks)

 

"Ramazan ayında kendisine nergis çiçeği getiren bir muride Seyda Hazretleri şöyle buyurdu: “ Ramazan ayında çiçek koklamak mekruhtur. Peygamber Efendimizin kokusu gül kokusu idi. Peygamber Efendimizin miraca çıkarken bindiği Burak adlı bineğinden de nergis çiçeğinin kokusu geliyordu."

Seyda Muhammed Nurani(k.s.)

"Bir murid Seyda Hz.lerine sordu: -Kurban başkasının tesbihiyle virdimi çekebilir miyim ? Mubarek: -Tesbihe bakmaman şartıyla çekebilirsin. Murid: -Kurban bulunduğum şehir yazın çok sıcak oluyor.Bu sıcak ortamda vird çekerken çok zorlanıyorum.Kısa kollu elbiseyle virdimi çekebilir miyim? Mubarek: -Mecbur kaldığın takdirde çekebilirsin.Ama sakın evin dışında yani dışarıda kolsuz elbise giyinme!Çünkü dışarıda kolsuz giyinmek münafıklıktır. Murid: -Peki kurban kolsuz yatabilir miyiz? Mubarek: -Kolsuz yatabilirsiniz ama kollu elbiseyle yatmak daha iyidir,diye buyurdu."

Seyda Muhammed Nurani(k.s.) !

sahizokamir Sayfa Yükleniyor Eklentisi
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
ELHAMDÜLİLLAH
ORUÇ
Kuranın Kapısı Fatih...
Kuranın Hikayesi 1
Lâ ilâhe İllallah Mu...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
Henüz Başlık Oluşturulmamış.
NAMAZIN ÖNEMİ

Her şeyi yoktan var eden, bizi insan olarak yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Allah´a şükranda bulunmak, teşekkür etmek en başta gelen insani görevimizdir. Allah´a şükretmek dil, kalp ve bedenle olur. Şükrün bütün bu kısımlarını toplayan bir ibadet şekli vardır ki, o da namazdır. Namaz, alemlerin Rabbi olan Allah´a ibadet ve kulluğun tayin ve tespit olunmuş en mükemmel şeklidir. Namaz, Allah Teâla´nın gördüğümüz, görmediğimiz,
bildiğimiz, bilmediğimiz, bitmez tükenmez nimetler ve ihsanlarına karşı şükranlarımızı sunmaktır. Namaz, işlediğimiz günahlardan arınmak, işleyeceklerimizden de korunmak için kalbimiz, dilimiz ve bütün varlığımızla yaptığımız kulluk görevidir. Namaz insanı günahlardan arındıran, kötülüklerden alıkoyan, ruhu temizleyip kalbi aydınlatan en güzel bir ibadettir. Bunun içindir ki, Cenab-ı Hak Kurr17;an-ı Kerimr17;de: r0;Ey Muhammed, kitapr17;tan sana vahy olunanı oku. Namazı dosdoğru kıl, muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allahr17;ı anmak ne büyük şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir.r1; [1] Hud Suresinin 114. ayetinde ise mealen şöyle buyrulmaktadır: r0;Gündüzün iki ucunda (yani sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde) ve gecenin gündüze yakın zamanlarında (akşam ve yatsı vakitlerinde) namazı dosdoğru kıl, doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu iyi düşünenlere bir öğüttür.r1;[2] Her namaz bir iyilik olduğuna göre, namaz kılmaya devam eden bir mür17;minin geçmişte işlemiş olduğu küçük günahlarının affedileceği ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. Hz. Osmanr17;ın Resul-i Ekrem efendimizden rivayet ettiği bir hadis-i şerif r16;e göre: r0;Herhangi bir müslüman temizlenir, usulüne göre abdest alarak beş vakit namazını kılarsa, kıldığı bu namazlar, iki namaz arasında işlemiş olduğu küçük günahlarına kefaret olur.r1;[3] Günde beş defa namaz kılmak, kadın erkek her müslümanın üzerine farzdır. İnsan bu ibadeti yerine getirmek suretiyle gönlünü Allahr17;a bağlar. r1;Beni anmak için namaz kılr1; mealinde olan ayetin işaret ettiği sır ve hikmet budur.[4] Yüce Rabbimiz Kurr17;an-ı Kerimr17;de; Hz. Lokmanr17;ın evladına; r0;Oğulcağızım, namazını dosdoğru kılr1;[5] diye öğüt verdiğini bildirmekte; r0;Hz. İsmailr17;i kavmine namaz kılmayı emrettiği için övmekte ve Hz. İsar17;ın beşikte iken mucize olarak konuştuğunda yaşadığım müddetçe bana namaz ve zekatı emrettir1;[6] dediğini haber vermektedir. Bu ayetler göstermektedir ki, namaz geçmiş ümmetlere de farz kılınmış bir ibadettir. Dînî bir görev olan namaz, imanın işâreti kalbin ışığı, ruhun kuvveti, bedenin koruyucusu ve sevgili peygamberimizin ifadesiyle r0;Mür17;minin mir17;racıdır.r1;[7] Manevi bir yükselme ve mir17;rac sırrına erme vesilesi olan namaz, insanı ruhen ve ahlaken yükselten onu Allahr17;a yaklaştıran bir ibadettir. Bu amaçla, abdest alıp seccadesinin başına gelen ve Allahü ekber diyerek Allahr17;ın huzuruna duran kul; önce, r0;Sübhaneker1; yi okur, r0;Allahım hamd ederek seni tesbih ederim, senin ismin mübarektir. Sen yüceler yücesisin senr17;den başka ilah yoktur. Sonra, r0;Eûzü billahi miner17;ş-şeytanir-racim.r1; Şeytanr17;ın şerrinden sana sığınırım. Daha sonra da, r0;Bismillahirrahmânirrâhimr1; Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla başlarımr1; der. İşte bütün bunlar Mirac merdiveninin birer basamağıdır. Kul artık manevi bir asansöre binmiştir. r0;Sen her şeyden münezzehsin Ya Rabbi! Hamd sana mahsustur. İsmin de mübarektir. Sen yüceler yücesisin, teksin, eşin ve benzerin yoktur. Bütün şerlerden sana sığınırım. Her güzel işe senin isminle başlarım yaptığım her işte senin rızanı ararımr1;, diyerek derece, derece yükselir. Böylece mânâ alemine doğru harekete geçmiş olan kul, Fatiha suresini okumaya başlar. r0;Hamd alemlerin Rabbi, rahmet ve merhameti sonsuz ve din gününün sahibi olan Allahr17;a mahsustur,r1; mealindeki ayetleri okurken perdeler tamamen açılmış, kul tam bu sırada huzura alınmıştır. İşte bu esnada kul, r0;Allahım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.r1; Diyerek ibadet ve ubudiyetini Rabbine arz eder. Muhtaç olduğu yardımı yine Rabbinden isteyerek şöyle der. r0;Ya Rabbi! Yalnız senin huzurunda eğilir, alnımı secdelere korum. Senden başkasına asla kul, köle olmam, Ya Rabbi muhtaç olduğum yardımı da yalnız senden isterim. Gerçek manada yardım eden sensin, her şey senin iradene bağlıdır, senden medet olmadıkça hiçbir kimse bana yardım edemez. Allahım bizi doğru yola, nir17;metine erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.r1;der[8] Arz-u halinin sonunda bir mühür mesabesinde olan r0;AMİNr1; kelimesini söyler. Fatihadan sonra bir sûre veya en az üç ayet okumak suretiyle ayakta durmayı tamamlayan kul rukur17;a varır. Üç defa r0;Sübhane Rabbiyer17;l-azîmr1; Büyük rabbimi tesbih ederim. Daha sonra secdeye varıp üç defa r0;Sübhane rabiyer17;l Âr17;lâ r0; Yüce Rabbimi tesbih ederim. Diyerek Rabbine mülâki olur. Nitekim Cenab-ı Hak Kurr17;an-ı Kerimde; r0;Secde et ve Allahr17;a yaklaşr1;[9] buyurarak, mânâ âlemine yükselmenin ve Allahr17;a yaklaşmanın yolunun namazdan, namazın secdesinden geçtiğini bildirmektedir. Bu şekilde kılınan namaz, Allahr17;ın rızasını kazanmaya ve cennet mutluluğuna ulaşmaya vesile olur. Resullah efendimiz veda haccında okuduğu hutbelerinde, ashabına hitaben, r0;Allahr17;tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız , orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz. Emir sahiplerine itaat ediniz, bunları yaparsanız Rabbinizin cennetine giresiniz.r1;[10] Buyurmuşlardır. Yine sevgili peygamberimiz bir gün etrafındaki ashabına: r0;Altı konuda bana söz verin, ben de sizin cennete girmenize kefil olayımr0; Buyurduklarında; Eshap: r0;Ey Allahr17;ın Resulü onlar nelerdir? Dediler. Resulü Ekrem Efendimiz: r0;Namaz, zekat ve emanete riayet, nefsi zinadan, mideyi haramdan, dili kötü sözlerden korumaktır.r1; Cevabını verdiler.[11] Yüce Allah, namaz kılan kulları için ebedi mutluluk yurdu olan cennetler hazırladığını beyan ederek, şöyle buyurmaktadır: r0;İnanıp yararlı işler işleyenlerin, namaz kılıp zekat verenlerin Rabbr17;leri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.r1; [12] Ne mutlu Allahr17;ın buyruklarına uyanlara. Ne mutlu cennete girip Rabbir17;nin rızasına ulaşanlara. Mehmet Emin BAYAR Din Hizmetleri Müşaviri -------------------------------------------------------------------------------- [1] Ankebut Suresi Ayet no.:29/45 [2] Hud Suresi Ayet: 11/114 [3] Et-tergib ver17;t-terhib C: 1 Sayfa: 238 Hadis no: 16 [4] Taha, 20/14 [5] Lokman,31/17 [6] Meryem, 19/31 [7] Radyoda Dini Konuşmalar, M.A.KÖKSAL, S.228 [8] Fatiha, 1/1-7 [9] Alak,96/19 [10] Mesabih [11] Feyzr17;ül Kadir C: 2 Sayfa: 95 (Et-tergib ver17;t terhib C:1, sayfa: 246) [12] Bakara Suresi Ayet no: 2/277

Oylama
  • Oyla 0.00/10

Oyunuz: 0.0/10 (0 Oyu iptal et)


Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

©